Dette er verdiene som definerer og som styrer oss

å se en multipliserende menighetsplantingsbevegelse i Europa.

En visjon for menighetsplanting

Vi tror at menighetsplanting er Guds initiativ og at det Han som bygger sin kirke. Derfor er Bibelens autoritet grunnleggende i M4s innhold og budskap. Vi tror at menighetsplanting må skje gjennom bønn, tilbedelse og disippelskap til Jesus Kristus. Vi tror at Guds nærvær og handling i vårt liv og tjeneste er viktigere enn strategier, planer og metoder. Vi ønsker å se en multipliserende bevegelse av misjonale menigheter, ledere med Guds rikes mentalitet som søker relasjoner først og som er åpne for forandringer og forbedringer når de går inn i framtiden sammen med Gud og Hans kirke. For å lære mer om våre verdier, klikk her.

M4s Europeiske lederskap

har en visjon om å se en multipliserende menighetsplantingsbevegelse i hele Europa

Miguel Castillo

ES Spania

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs.

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs. At the same time, he has been a part of church planting teams in México, USA as well as in Spain. He has participated in church planting training programs such as City to City with Tim Keller and Fellowship Associates with the leadership of Fellowship Little Rock Church His passion is to train disciples who make other disciples and transform society with the gospel. 
He has earned an MBA from The University of Texas in Austin as well as a Diploma on Coaching Teams from the Universidad Francisco de Vitoria in Madrid and is trained in Coaching Foundations with Active Results in Barcelona. He is also an active member and Certified Associate Coach with the International Coaching Federation since 2015.
In addition, he is a trainer of Coaches with a focus on Church planting teams and other entrepreneurs. Him and his wife Ilaria live in the heart of Madrid city and are waiting for the arrival of their adopted child from the Dominican Republic. Together, they serve the leaders of 9 missional communities at their local church in Madrid. 
 

Øivind Augland

NO Norge

Øivind er grunnleggeren av M4 og del av M4s Europeiske lederteam og lederen for M4 i Norge

Han er pastor og menighetsplanter i Den evangelisk lutherske frikirke i Norge. Og han er styreleder for det nasjonale nettverket for menighetsplanting: SENDT Norge. Han ledet utviklingen av M4-prosessen, et verktøy for å hjelpe menighetsplantere og deres team de to første årene i en plantingsfase. Han er grunnlegger og eier av XPand Norge og Persolog Norge. Øivinds kall i livet er å føre unge mennesker, genereasjoner, ledere, menigheter, kirkesamfunn og nasjoner side-ved-side før å øke utvidelsen av Guds rike (Nehemja 3:1) og å trene mennesker som igjen kan trene mennesker i et liv av nåde og sannhet (2.Timoteus 2:2). Øivind er gift med Linda og de har fire barn.

Jiří Unger

CZ Tsjekkisk

Jiří Unger er generalsekretær for den Evangeliske allianse i Tsjekkia og har siden 2012 ledet M4 prosessen i Tsjekkia.

Jiří Unger er generalsekretær for den Evangeliske allianse i Tsjekkia og har siden 2012 ledet M4 prosessen i Tsjekkia, som har gitt trening til 29 menighetsplantingsteam fra både Tsjekkia og Slovakia. I mange år har han også tjenestegjort som President for den Europeiske Evangeliske Allianse og som medlem i European Leadership formums styrelseskomitee. Han er eldste i Den frie evangeliske kirke i Praha 13. Han er gift med Michaela og de har fire sønner.

Theo Bunescu

RO Romania

Theo er nasjonal leder for M4 i Romania og er også del av M4s Europeiske lederteam.

Theo er menigehtsplanter, konsulent og coach. De to siste er han både i bedriftsverden og innenfor menighetssammenheng. Han er grunnlegger og leder av Advance OÜ, et konsultent- og coachingselskap. Han er også konsulent hos Strametz & Associates LLC og HR-consulting et lederskapsutviklingsselskap fra Tyskland. Han er del av styret for M4 hvor han assisterer ledere i det å implementere M4 til nye nasjoner. Theo er gift med Merle og sønn av Petre - en svært betydningsfull person i hans liv, og han er en etterfølger av Jesus Kristus.

Craig Hamer

EE Estonia

Craig er nasjonal leder for M4 i Estland og administrasjonsleder for M4 Europa.

Craig Hamer er pastor og menighetsplanter i Estland. Han er administrasjonsleder for M4 Europa. Craig er også del av nasjonalt lederteam for M4 i Estland. Craigs lidenskap er å se unge mennesker vokse i sin tro og nå sitt fulle potensiale i Guds rike. Craig er gift med Reena og de har fire barn.

Kenno Leier

FI Finland

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children.

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children. He is the Senior Pastor and co-founder of Espoo Church in Finland, the leader of the National Church Planting Process in Finland, Leader for M4 Finland, M4 Europe Leadership Team, Chairman for Alpha Finland, and Teaching position at Finnish Theological Seminary: Church Planting, Church renewal and future of the church.

Menighetsplantingens ABC

En trenings- og ressursplattform, tilveiebrakt av lidenskapelige mennesker.

Kort om M4

M4 bygger på det vil kaller menighetsplantingens ABC: Avklaringssamtale (assesment), Basis trening og Coaching. Avklaring: Vi har opprettet et online spørreskjema som brukes kan gi hjelp til refleksjon iforhold til om du er en aktuell menighetsplanterkandidat. Basis trening er selve kjernen i M4 og gir et unikt miljø for læring og utvikling for planteren sammen med teamet i de første årene i plantingen. Innholdet i dette prosessverktøyet har blitt utviklet gjennom 30 år med erfaring fra menighetsplanting i en europeisk kontekst. M4 kommer fra 4 M'er: Master, Mission, Multiplication og Movement. Matteus 28:18-20

Meg er gitt all makt

Jesus er mesteren med all makt. Alt starter hos Gud, med hans kraft, kallelse og sendelse. Kirken er Jesu initiativ og drøm og bekreftes i hans uttalelse: "Jeg vil bygge min kirke".

Jesus er mesteren med all makt. Alt starter hos Gud, med hans kraft, kallelse og sendelse. Kirken er Jesu initiativ og drøm og bekreftes i hans uttalelse: "Jeg vil bygge min kirke". Han er den som kaller, gir visjon, sender, utruster og former en gruppe av forpliktede mennesker for å utføre hans oppdrag i deres nabolag.

Gå derfor ut

Å være menighetsplanter handler om å være på oppdrag fra Gud selv. Dersom en menighet ikke når ut til nye folk, vil den etter 3-5 år fortsatt være den samme gruppe med folk som startet.

Å være menighetsplanter handler om å være på oppdrag fra Gud selv. Dersom en menighet ikke når ut til nye folk, vil den etter 3-5 år fortsatt være den samme gruppe med folk som startet. Mange menighetsplater har endt opp med å bli små, innadvendte grupper som ikke når ut til de ikke-troende. Målet med menighetsplanting er å nå ut til mennesker i en spesiell geografisk, etnisk eller kulturell kontekst med de gode nyhetene om Gud rike og å være med å forandre samfunnet vi er en del av.

Og gjør alle folkeslag til disipler

Jesus leter etter de bortkomne for å transformere dem til etterfølgere av seg. Han multipliserer etterfølgere, arbeidere og disipler. Dette er en utfordring til alle menigheter, men kanskje spesielt til oss som driver med menighetsplanting.

Jesus leter etter de bortkomne for å transformere dem til etterfølgere av seg. Han multipliserer etterfølgere, arbeidere og disipler. Dette er en utfordring til alle menigheter, men kanskje spesielt til oss som driver med menighetsplanting. All vekst er i lengden avhengig av at vi skaper en kultur for disippelgjøring. Hvis folk ikke vokser i lydighet til Jesus Kristus, så kommer ikke menigheten til å vokse og vi kommer til å forbli den samme gruppa om 3-5 år som vi var da vi startet.

Og se jeg er med dere

Se, jeg er med dere alle dager. Den andre befalingen i misjonsbefalingen er å se. Se Jesus. Han er sentrum i vårt oppdrag, vår sikkerhet, vårt håp og vår mulighet. Han ønsker å være involvert i alt som skjer, slik at Hans liv kan berøre verden.

Se, jeg er med dere alle dager. Den andre befalingen i misjonsbefalingen er å se. Se Jesus. Han er sentrum i vårt oppdrag, vår sikkerhet, vårt håp og vår mulighet. Han ønsker å være involvert i alt som skjer, slik at Hans liv kan berøre verden. Han ønsker å se sin kirke multiplisere seg gjennom mennesker som tar evangeliet videre til nye nabolag, sosiale og etniske grupper. Derfor vil alle som er med i M4 bli utfordret på hvordan deres arbeid kan multiplisere seg innen 3-5 år. Vi tror det er mulig å se en multipliserende menighetsplantingsbevegelse igjen i Europa.

CZ

EE

FR

LV

PL

NO

RO

ES

CH

SE

RU

UA

GB

FI

Ønsker du å få informasjon om våre arrangement og samlinger?

Motta vårt nyhetsbrev.

E-læring

Menighetsplanting er både hardt og tidkrevende. Læringen skjer underveis og trenger å være fleksibel og mobil. M4 betnytter seg av Growdly.com, en e-læringsplattform som er spesielt utviklet for menighetsplantere og deres team i den to år lange prosessen som M4 utgjør. Sjekk det ut i dag på Growdly.com

Vil du vite mer?

M4 ønsker alltid å jobbe sammen med engasjerte folk på nasjonalt lederplan i hele Europa. Hvis noe av det vi har delt her har vært av interese for deg og for det som skjer på menighetsplaningsfronten i din nasjon, så ta gjerne kontakt med oss her. Vi kan tilby litteratur, kursmateriale, undervisning, veiledning og hjelp til å komme igang med en menighetsplantingsbevegelse i din nasjon.

FOLLOW US