Hodnoty, které nás charakterizují

při naplňování vize podpory hnutí zakládání sborů v Evropě.

Vize zakládání sborů

Věříme, že zakládání sborů je Boží iniciativa a že Kristus sám buduje svoji církev. Proto je základem obsahu a vyučování M4 autorita Bible. Věříme, že se zakládání sborů musí dít skrze vztah ke Kristu v modlitbě, uctívání a učednictví. Také věříme, že je Boží přítomnost a působení v našich životech a službách důležitější než strategie, plánování a metody. Naší vizí je reprodukující se hnutí misijních sborů, příprava vedoucích s mentalitou království, pro které je budování vztahů prioritou a jsou na společné cestě s Bohem a jeho církví, otevřeni změnám a společnému růstu. Pokud se chcete dozvědět více o našich hodnotách, klikněte zde.

Evropské vedení M4

má vizi podpořit růst hnutí zakládání sborů v Evropě.

Miguel Castillo

ES Španělsko

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs.

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs. At the same time, he has been a part of church planting teams in México, USA as well as in Spain. He has participated in church planting training programs such as City to City with Tim Keller and Fellowship Associates with the leadership of Fellowship Little Rock Church His passion is to train disciples who make other disciples and transform society with the gospel. 
He has earned an MBA from The University of Texas in Austin as well as a Diploma on Coaching Teams from the Universidad Francisco de Vitoria in Madrid and is trained in Coaching Foundations with Active Results in Barcelona. He is also an active member and Certified Associate Coach with the International Coaching Federation since 2015.
In addition, he is a trainer of Coaches with a focus on Church planting teams and other entrepreneurs. Him and his wife Ilaria live in the heart of Madrid city and are waiting for the arrival of their adopted child from the Dominican Republic. Together, they serve the leaders of 9 missional communities at their local church in Madrid. 
 

Øivind Augland

NO Norsko

Øivind je zakladatel M4 a členem vedoucího týmu M4 Europe a vedoucí M4 v Norsku

Je pastor a zakladatel sborů v Evangelické Luterské Svobodné církvi v Norsku. Je předsedou rady národního networku pro zakládání sborů SENDT Norsko. V rámci Norska vedl rozvoj školení M4 pro zakladatele sborů a jejich týmy. Je zakladatelem a majitelem společností Xpand Norsko a Persolog Norsko. Øivindovo životní povolání je propojovat mladé lidi, generace, vedoucí, sbory, denominace a národy, aby bok po boku rozšiřovali Boží království (Nehemjáš 3,1f) a vychovávat lidi, kteří následně mohou vychovávat dlší v životě v milosti a pravdě (2. Timoteovi 2,2). Øivind je ženatý a s manželkou Lindou mají čtyři děti.

Jiří Unger

CZ Česká

Jiří Unger je tajemníkem České evangelikální alliance a od roku 2012 vede M4 v České republice.

Jiří Unger je tajemníkem České evangelikální alliance a od roku 2012 vede M4 v České republice, která zatím posktyla školení v zakládání sborů 29 týmům z České republiky a Slovenska. Mnoho let sloužil také jako president Evropské evangelikální aliance a člen řídícího výboru European Leadership Forum. Je starším ve sboru Církve bratrské na Praze 13. S manželkou Michaelou mají čtyři syny.

Theo Bunescu

RO Romania

Theo je národním vedoucím pro Rumunsko a také členem týmu vedoucích M4 Europe.

Theo je zakladatel sborů a zároveň konzultant a kouč, a to v církvi i v korporátním světě. Je zakladatelem a ředitelem Advance OÜ, koučinkové a consultingové společnosti. Také je konzultantem v Strametz & Associates LLC, německé společnosti zabývající se HR-consultingem a rozvojem leadershipu. Je členem týmu vedoucích M4 Europe a pomáhá vedoucím implementovat M4 v nových zemích. Theo je manželem nejúžasnější Merle a synem Petra - druhé nejvlivnější osoby v jeho životě, a následovníkem Ježíše Krista.

Craig Hamer

EE Estonia

Craig je národní vedoucí pro Estonsko a administrátor M4 Europe.

Craig Hamer je pastor a zakladatel sborů v Estonsku. Je administrátorem M4 Europe. Craig je také součástí vedoucího týmu M4 Estonsko. Craigovou vášní je vidět, jak lidé rostou ve své víře a dosahují plného potenciálu v království Božím. Craig je ženatý s Reenou, s níž mají čtyři děti.

Kenno Leier

FI Finland

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children.

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children. He is the Senior Pastor and co-founder of Espoo Church in Finland, the leader of the National Church Planting Process in Finland, Leader for M4 Finland, M4 Europe Leadership Team, Chairman for Alpha Finland, and Teaching position at Finnish Theological Seminary: Church Planting, Church renewal and future of the church.

ABC zakládání sborů

Systém školení a nástrojů tvořený lidmi s vášní pro zakládání sborů.

Co je M4?

M4 je založena na ABC zakládání sborů: Assessment (Identifikace a hodnocení zakladatelů), Basic Training (Školení) a Coaching (Koučink). Vytvořili jsme online dotazníky a hodnotící interview (assessment), které mohou pomoci vedoucím identifikovat vhodné kandidáty pro zakládání sborů. Školení M4 nabízí nejen obsah, ale i jedinečné prostředí pro zakladatele a jejich týmy, které je provedou procesem zakládání v prvních 2-3 letech. Koučink, poskytovaný zkušenými zakladateli a vedoucími, pomáhá týmům přeměnit jejich sny ve skutečnost. Obsah platformy M4 je výsledkem 30 let zkušeností zakládání sborů v evropském kontextu a je formován okolo následujících čtyř témat: Pán (Master), Misijní poslání (Mission), Multiplikace a Hnutí (Movement).

Veškerá moc

Ježíš je Pán, jemuž je dána veškerá moc. Všechno začíná Boží mocí a Jeho povoláním a pověřením.

Ježíš je Pán, jemuž je dána veškerá moc. Všechno začíná Boží mocí a Jeho povoláním a pověřením. Církev je Ježíšovou iniciativou a snem, potvrzeným jeho slovy: "Já zbuduji svou církev." On je ten, kdo povolává, dává vizi, zmocňuje a vytváří skupinu lidí, kteří chtějí naplnit Jeho záměry ve své komunitě.

Proto jděte

Být zakladatelem sborů znamená být součástí Boží mise. Zakládání sborů je poslání. Pokud sbor neosloví nové lidi evangeliem, tak budou v horizontu 3 až 5 let stále stejnou skupinou lidí.

Být zakladatelem sborů znamená být součástí Boží mise. Zakládání sborů je poslání. Pokud sbor neosloví nové lidi evangeliem, tak budou v horizontu 3 až 5 let stále stejnou skupinou lidí. Mnoho zakládaných sborů skončilo jako malé, uzavřené skupinky, které už vůbec nezasahují ztracené. Zakládání sborů je o rozsévání dobré zprávy v nejrůznějších oblastech, kulturách nebo etnických skupinách s cílem zasáhnout neoslovené lidi evangeliem a ovlivnit okolní společnost.

Získávejte učedníky

Ježíš vyhledává ztracené s touhou proměnit je ve své následovníky. Rozmnožuje své následovníky, učedníky i lidí, kteří vstupují do různých oblastí služby a odpovědnosti.

Ježíš vyhledává ztracené s touhou proměnit je ve své následovníky. Rozmnožuje své následovníky, učedníky i lidí, kteří vstupují do různých oblastí služby a odpovědnosti. To je také výzvou pro každý sbor, ale obvzvláště pro ty, kdo sbory zakládají. Z dlouhodobého hlediska je všechen růst závislý na vytvoření kultury učednictví. Pokud noví lidé nerostou v poslušnosti Ježíši Kristu, tak sbor nebude růst a bude stejnou skupinou lidé, která jej začala před 3 až 5 lety budovat.

A hle, já jsem s vámi

A hle, já jsem s vámi po všecky dny. Druhým příkazem Velkého poslání je vidět Ježíše Krista. On je středem našeho poslání, naší jistoty a naděje - a naší příležitostí. On má pro svět  kolem nás svůj záměr: naplnit jej "poznáním Jeho samotného".

A hle, já jsem s vámi po všecky dny. Druhým příkazem Velkého poslání je vidět Ježíše Krista. On je středem našeho poslání, naší jistoty a naděje - a naší příležitostí. On má pro svět  kolem nás svůj záměr: naplnit jej "poznáním Jeho samotného". On je s námi a je osobně zapojený v tom, co řekl, že udělá skrze nás: "zbuduje svoji církev". Chce, aby se ve světě kolem nás jeho život a vliv násobil. Věříme, že se to může stát i v Evropě a modlíme se, aby znovu vznikala reprodukující se hnutí zakládání sborů. Všechny týmy, které jsou součástí M4, jsou vyzývány k tomu, aby plánovaly a připravovaly se na to, že se v dalších 3 až 5 letech pokusí založit další sbor. Jedině to může vést od jednoduchého přidávání sborů k multiplikujícímu se hnutí.

CZ

EE

FR

LV

PL

NO

RO

ES

CH

SE

RU

UA

GB

FI

Pokud chcete být informováni o našich událostech

odebírejte náš newsletter.

E-learning

Zakládání sborů je náročné a vyžaduje mnoho času. Školeno týmů je dlouhodobý proces a musí být flexibilní a dostupný. M4 využívá  e-learningovou platformu Growdly.com speciálně vytvořenou pro školení zakladatelů sborů a jejich týmů během prvních dvou let jejich procesu zakládání. Podívejte se na Growdly.com ještě dnes.

Chcete se dozvědět více?

M4 se vždy spoléhá na spolupráci národních vedoucích po celé Evropě. Pokud je obsah těchto stránek z jakohokoli důvodu důležitý pro vás nebo pro službu zakládání sborů ve vaší zemi, kontaktujte nás prosím zde. Můžeme Vám nabídnout knihy a video vyučování, ale také konzultace a podporu v rozvoji hnutí zakládání sborů ve Vaší zemi.

FOLLOW US