Need on asjad, mis meid määratlevad ja juhivad

meie visiooni täitmisel - innustada koguduse rajamisega seotud liikumisi üle kogu Euroopa.

Koguduste rajamise visioon

Me usume, et koguduste rajamine on Jumala initsiatiiv ning Kristus ise on see, kes ehitab oma kirikut. Seetõttu on M4 sisu ja sõnumi jaoks piibli autoriteet esmatähtis. Me usume, et kogudusi tuleb rajada palve, ülistuse ja Kristuse jüngriks olemise kaudu. Lisaks sellele usume me, et Jumala kohalolu ja tegutsemine meie elus ning teenimistöö on olulisemad kui strateegiad, plaanid ja meetodid. Me tahame näha üha rohkenevat missionaalsete kirikute liikumist, Jumalariigi vaimsusega juhte, kes otsivad esmalt võimalusi luua suhteid ja on avatud muutustele ja arengule, kõndides üheskoos Jumala ja tema Kirikuga tulevikku. Et meie väärtustest rohkem teada saada, vajutage siia.

M4 Euroopa juhatusel on

visioon innustada koguduste loomisega seotud liikumisi üle kogu Euroopa.

Miguel Castillo

ES Hispaania

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs.

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs. At the same time, he has been a part of church planting teams in México, USA as well as in Spain. He has participated in church planting training programs such as City to City with Tim Keller and Fellowship Associates with the leadership of Fellowship Little Rock Church His passion is to train disciples who make other disciples and transform society with the gospel. 
He has earned an MBA from The University of Texas in Austin as well as a Diploma on Coaching Teams from the Universidad Francisco de Vitoria in Madrid and is trained in Coaching Foundations with Active Results in Barcelona. He is also an active member and Certified Associate Coach with the International Coaching Federation since 2015.
In addition, he is a trainer of Coaches with a focus on Church planting teams and other entrepreneurs. Him and his wife Ilaria live in the heart of Madrid city and are waiting for the arrival of their adopted child from the Dominican Republic. Together, they serve the leaders of 9 missional communities at their local church in Madrid. 
 

Øivind Augland

NO Norra

Øivind on M4 looja ja kuulub M4 Euroopa juhatusse ning on ka M4 juht Norras

Ta on pastor ja koguduste rajaja Norra Evangeelse Luterliku Vabakiriku juures. Ta on ka Norras tegutseva rahvusliku koguduste rajamise võrgustiku SENDT nõukogu juht. Norra kontekstist lähtuvalt töötas ta välja M4 koolitusi koguduse rajajatele ja nende meeskondadele. Ta on Norra xpandi ja persologi looja ja omanik. Øivindi kutsumus on tuua noori, erinevaid põlvkondi, juhte, kirikuid, konfessioone ja rahvaid kokku, et aidata kaasa Kuningriigi laienemisele (Nehemja 3:1) ning et koolitada välja inimesi, kes võiksid edaspidi koolitada teisi armus ja tões (2. Timoteose 2:2). Øivind on abielus Lindaga ja neil on neli last.

Jiří Unger

CZ Tšehhi

Jiří Unger on Tšehhi Evangeelse Alliansi peasekretär ning on alates 2012. aastast juhtinud M4 Tšehhi Vabariigis.

Jiří Unger on Tšehhi Evangeelse Alliansi peasekretär ning on alates 2012. aastast juhtinud Tšehhi Vabariigis M4, mis on võimaldanud koguduste rajamise koolitust 29 koguduste rajamise meeskonnale Tšehhi Vabariigis ja Slovakkias. Ta on palju aastaid olnud ka Euroopa Evangeelse Alliansi president ja Euroopa Juhtide Foorumi juhtivkomitee liige. Ta on Praha 13 linnaosas asuva evangeelse vabakoguduse vanem. Abikaasa Michaelaga on neil 4 poega.

Theo Bunescu

RO Romania

Theo on M4 rahvuslik juht Rumeenias ja ka M4 Euroopa juhtimismeeskonna liige.

Theo on koguduste rajaja ning ka konsultant ja koolitaja nii kirikumaailmas kui ka ärimaailmas. Ta on Advance OÜ, koolitus- ja konsultatsioonifirma rajaja ja tegevdirektor, lisaks sellele on ta ka konsultandiks ettevõttes Strametz & Associates LLC, mis on personalijuhtimise konsultatsiooni ja juhtimise arengu ettevõte Saksamaal. Ta on M4 koguduste rajamise organisatsiooni juhatuse liige ning on abiks juhtidele, kes loovad M4 üksusi erinevate rahvaste seas. Theo on abikaasaks kõige imelisemale inimesele, Merlele, pojaks Petrele, kes on üks teda elus enim mõjutanud inimesi, ning ta on Jeesus Kristuse järgija.

Craig Hamer

EE Estonia

Craig on M4 rahvuslik juht Eestis ja M4 Euroopa administraator.

Craig Hamer on pastor ja koguduste rajaja Eestis. Ta on M4 Euroopa administraator. Craig on ka M4 Eesti juhtimismeeskonna liige. Craigi suur igatsus on näha inimesi usus kasvamas ning jõudmas Jumala kuningriigis oma potentsiaali täieliku rakendamiseni. Craig on abielus Reenaga ja tal on 4 last.

Kenno Leier

FI Finland

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children.

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children. He is the Senior Pastor and co-founder of Espoo Church in Finland, the leader of the National Church Planting Process in Finland, Leader for M4 Finland, M4 Europe Leadership Team, Chairman for Alpha Finland, and Teaching position at Finnish Theological Seminary: Church Planting, Church renewal and future of the church.

Koguduste rajamise ABC

Koolituste ja abivahendite platvorm, mida pakuvad pühendunud inimesed.

M4 - lühidalt

M4 on üles ehitatud koguduste rajamise ABC põhjal: hindamine, põhikoolitus ja treening. Oleme loonud veebipõhise ja intervjuude süsteemi hindamiseks, mis aitab juhtidel leida õiged kandidaadid koguduste rajamiseks. Meie põhikoolitus ei paku mitte ainult sisu, vaid ka keskkonda, mis juhib koguduste rajajaid ja nende meeskondi koguduse rajamise esimesel 2-3 aastal. Treening, mida viivad läbi kogenud koguduste rajajad ja juhid, aitab meeskondadel muuta oma plaanid unistustest reaalsuseks. Treeningplatvormi sisu on välja töötatud 30-aastase koguduste rajamise kogemuse põhjal Euroopa kontekstis ning selle raamistiku moodustavad need neli teemat - Isand, Missioon, Mitmekordistamine ja Liikumine.

Kogu meelevald

Jeesus on isand, kellel on kogu meelevald. Kõik algab Jumala väest ja tema kutsumisest ja ametisse määramisest.

Jeesus on isand, kellel on kogu meelevald. Kõik algab Jumala väest ja tema kutsumisest ja ametisse määramisest. Kirik on Jeesuse initsiatiiv ja unistus, mida kinnitab tema väide: "Ma ehitan oma koguduse." Tema on see, kes kutsub, annab visiooni, saadab välja, annab väe ja toob kokku rühma pühendunud inimesi, kes täidavad tema eesmärki oma kogukonnas. 

Minge siis

Olla koguduste rajaja tähendab täita Jumala missiooni. Koguduse rajamine on missioon. Kui kogudus ei sirutu uute inimeste poole, siis on seal 3-5 aasta pärast ikka vaid seesama grupp, kellega kogudus rajati.

Olla koguduste rajaja tähendab täita Jumala missiooni. Koguduse rajamine on missioon. Kui kogudus ei sirutu uute inimeste poole, siis on seal 3-5 aasta pärast ikka vaid seesama grupp, kellega kogudus rajati. Mitmed koguduste rajamised on lõppenud väikeste introvertsete gruppidena, kes ei sirutu enam kadunud hingede poole. Koguduse rajamine tähendab Heade Sõnumite levitamist geograafilises piirkonnas, kultuuri ja/või etnilise grupi seas eesmärgiga jõuda Evangeeliumiga inimesteni, kelleni pole veel jõutud, ning mõjutada sellega neid ümbritsevat ühiskonda.

Tehke jüngreid

Jeesus otsib kadunuid sooviga muuta neid oma järgijateks. Ta mitmekordistab oma järgijate, töötegijate ja jüngrite hulka. See on väljakutse kõikidele kogudustele, aga eriti neile, kes töötavad koguduste rajamisega.

Jeesus otsib kadunuid sooviga muuta neid oma järgijateks. Ta mitmekordistab oma järgijate, töötegijate ja jüngrite hulka. See on väljakutse kõikidele kogudustele, aga eriti neile, kes töötavad koguduste rajamisega. Pikas perspektiivis on igasugune kasv sõltuv jüngerluse kultuuri loomisest. Kui uued inimesed ei muutu kuulekaks Jeesusele Kristusele, siis kogudus ei kasva ning koguduses on needsamad inimesed, kes rajasid koguduse 3-5 aastat tagasi.

Vaata, ma olen sinuga

Vaata, ma olen sinuga igal päeval. Teine käsk suures misjonkäsus on "näha". Näha Jeesust. Tema on meie missiooni, turvalisuse ja lootuse keskmes, samuti meie võimaluse keskmes. Tal on meie maailmas ülesanne - täita see maailm "teadmisega temast".

Vaata, ma olen sinuga igal päeval. Teine käsk suures misjonkäsus on "näha". Näha Jeesust. Tema on meie missiooni, turvalisuse ja lootuse keskmes, samuti meie võimaluse keskmes. Tal on meie maailmas ülesanne - täita see maailm "teadmisega temast". Ta on meiega ning on isiklikult seotud sellega, mida ta lubas teha meie kaudu - "ehitada oma kogudust". Ta tahab näha, et tema elu ja mõjutused leiaksid tema maailmas rohket kõlapinda ning toimiksid. Me usume, et see võib juhtuda Euroopas ja me palvetame, et koguduste rajamise liikumine võiks taas mitmekordistuda. Kõik M4 kuuluvad meeskonnad on kutsutud planeerima ja valmistuma, et kogudus, mida nad praegu rajavad, võiks 3-5 aasta pärast mitmekordistuda - see viibki lihtsalt ühe koguduse lisandumisest mitmekordistava liikumiseni.

CZ

EE

FR

LV

PL

NO

RO

ES

CH

SE

RU

UA

GB

FI

Kui soovite saada infot meie sündmuste kohta,

liituge meie uudiskirjaga.

E-õpe

Church planting is a difficult endeavour and very time consuming. Training is on-going and needs to be flexible and portable. M4 uses Growdly.com, an e-learning platform specifically designed to build church planters and their team through the first two years of their church planting process. Check it out today at Growdly.com.

Kas soovite rohkem teada?

M4 otsib alati võimalust töötada pühendunud rahvuslike juhtidega kogu Euroopas. Kui see, mida me oleme sellel leheküljel jaganud, pakub teile huvi ja on vajalik teie kodumaal toimuvale koguduse rajamise töö jaoks, siis võtke meiega siin ühendust. Me saame pakkuda erinevaid abivahendeid, nagu raamatuid ja videoõppematerjale, samuti konsultatsioone, et aidata muuta unistus koguduste rajamise liikumisest reaalsuseks ka teie kodumaal.

FOLLOW US