MŪSU IDENTITĀTE UN VĒRTĪBAS

īstenojot vīziju pa pavairoties spējīgu draudžu dibināšanas kustību visā Eiropā.

Vīzija: dibināt jaunas draudzes

Mēs uzskatām, ka jaunu draudžu dibināšana ir Dieva iniciatīva un pats Kristus ceļ savu draudzi. Tāpēc Bībeles autoritāte ir nozīmīga M4 sniegtajā informācijā un vēstī. Mēs ticam, ka draudžu dibināšana jāveic ar lūgšanas, pielūgsmes un Jēzus Kristus māceklības palīdzību. Mēs ticam, ka Dieva klātbūtne un darbība mūsu dzīvē un kalpošanā ir nozīmīgāka par stratēģiskajiem plāniem un metodēm. Mēs vēlamies redzēt misionālu draudžu pavairošanos, vadītājus ar Dieva valstības domāšanu, kuri vispirms tiecas pēc attiecībām un ir atvērti pārmaiņām un uzlabojumiem, skatoties nākotnē kopā ar Dievu un Viņa draudzi. Lai uzzinātu mūsu vērtības, spiediet šeit:

M4 Eiropas vadītājiem ir

vīzija par pavairoties spējīgu draudžu dibināšanas kustību visā Eiropā

Miguel Castillo

ES Spānija

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs.

Miguel serves as coordinator of Coaching for M4 Spain. He has devoted the last 20 years to people development, mentoring leaders and coaching entrepreneurs. At the same time, he has been a part of church planting teams in México, USA as well as in Spain. He has participated in church planting training programs such as City to City with Tim Keller and Fellowship Associates with the leadership of Fellowship Little Rock Church His passion is to train disciples who make other disciples and transform society with the gospel. 
He has earned an MBA from The University of Texas in Austin as well as a Diploma on Coaching Teams from the Universidad Francisco de Vitoria in Madrid and is trained in Coaching Foundations with Active Results in Barcelona. He is also an active member and Certified Associate Coach with the International Coaching Federation since 2015.
In addition, he is a trainer of Coaches with a focus on Church planting teams and other entrepreneurs. Him and his wife Ilaria live in the heart of Madrid city and are waiting for the arrival of their adopted child from the Dominican Republic. Together, they serve the leaders of 9 missional communities at their local church in Madrid. 
 

Øivind Augland

NO Norvēģija

Oivinds ir M4 dibinātājs, kā arī darbojas M4 Eiropa vadības komandā un vada M4 Norvēģijā

Oivinds Auglands ir mācītājs un draudžu dibinātājs Norvēģijas Brīvajā evaņģēliski luteriskajā baznīcā. Viņš ir Norvēģijas draudžu dibināšanas organizācijas "SENDT" vadītājs. Oivinds, balstoties uz Norvēģijas kontekstu, vada M4 apmācību draudžu dibinātājiem un viņu komandām. Viņš ir Norvēģijas organizāciju "xpand" un "persolog" dibinātājs un īpašnieks. Oivinda aicinājums ir palīdzēt jauniem cilvēkiem, dažādām paaudzēm, vadītājiem, draudzēm, konfesijām un valstīm nostāties plecu pie pleca, lai Dieva valstība varētu paplašināties (Nehemijas 3:1f,) un apmācīt cilvēkus, kuri varētu mācīt citus dzīvot žēlastībā un patiesībā (2. Timotejam 2:2). Oivinds ir precējies ar Lindu, un viņiem ir četri bērni.

Jiří Unger

CZ Čehija

Jirži Ungers ir Čehijas Evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs. Kopš 2012. gada viņš ir Čehijas M4 vadītājs

Jirži Ungers ir Čehijas evaņģēliskās alianses ģenerālsekretārs. Kopš 2012. gada viņš ir Čehijas M4 vadītājs. Čehijas M4 apmāca 29 draudžu dibināšanas komandas Čehijā un Slovākijā. Daudzus gadus viņš kalpoja kā Eiropas Evaņģēliskās alianses prezidents un darbojās Eiropas Vadības foruma rīcības komitejā. Viņš ir padomes loceklis Brīvajā evaņgēliskajā draudzē Prāgā 13. Viņam ir sieva Mihaela un četri dēli.

Theo Bunescu

RO Romania

Teo ir Rumānijas M4 vadītājs un darbojas M4 Eiropa vadības komandā

Teo ir draudžu dibinātājs, kā arī konsultants un koučs gan draudžu, gan uzņēmējdarbības kontekstā. Viņš ir organizācijas "Advance OU" dibinātājs un izpildirektors. Tā ir koučinga un konsutēšanas kompānija. Viņš ir arī konsultants kompānijās "Strametz&Associates LLC" un "HR" - vācu konsultēšanas un attīstības kompānijā. Viņš ir M4 draudžu dibināšanas organizācijas valdē, palīdzot vadītājiem un uzsākot M4 darbu jaunās valstīs. Teo ir precējies ar brīnišķīgo Merli un tēvs dēlam Petre, kurš ir otrais visietekmīgākais cilvēks viņa dzīvē. Teo ir Jēzus Kristus sekotājs.

Kregs Hamers

EE Estonia

Kregs ir Igaunijas M4 vadītājs un M4 Eiropa administrators

Kregs ir mācītājs un draudžu dibinātājs Igaunijā. Viņš ir M4 Eiropa administrators un darbojas Igaunijas M4 vadības komandā. Viņa sirds deg par to, lai cilvēki augtu savā ticībā un sasniegtu pilnu potenciālu Dieva valstībā. Kregs ir precējies ar Rīnu, un viņiem ir četri bērni.

Kenno Leier

FI Finland

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children.

Has been married to Jana for married for 23 years and together they have three children. He is the Senior Pastor and co-founder of Espoo Church in Finland, the leader of the National Church Planting Process in Finland, Leader for M4 Finland, M4 Europe Leadership Team, Chairman for Alpha Finland, and Teaching position at Finnish Theological Seminary: Church Planting, Church renewal and future of the church.

Draudžu dibināšanas ABC

Apmācību un resursu platforma, ko jums piedāvā cilvēki ar dedzīgu vēlmi dibināt draudzes

M4 īsumā

M4 pamatā ir draudžu dibināšanas AMB: Novērtējums, pamatapmācība un koučings. Mēs esam izveidojuši tiešsaistes un interviju sistēmu novērtēšanai, kas vadītājiem palīdz atrast īstos draudžu dibināšanas kandidātus. Pamatapmācība sniedz ne tikai informāciju, bet arī neatkārtojamu vidi, kurā draudžu dibinātāji un vadītāji var saņemt palīdzību un atbalstu pirmajos 2-3 draudzes dibināšans gados. Koučingu veic pieredzējuši draudžu dibinātāji un vadītāji; tas palīdz komandām pārvērst plānus no sapņa par realitāti. Apmācības saturiskā daļa ir attīstīta, balstoties uz 30 gadu draudžu dibināšanas pieredzi Eiropas kontekstā un tās pamatā ir četras tēmas: Meistars, Misija, Pavaioršana un Kustība.

Visa vara (Meistars)

Jēzus ir Meistars, kuram pieder visa vara. Viss sākas ar Dieva spēku, Viņa aicinājumu un doto uzdevumu.

Jēzus ir Meistars, kuram pieder visa vara. Viss sākas ar Dieva spēku, Viņa aicinājumu un doto uzdevumu. Draudze ir Jēzus iniciatīva un sapnis, ko apstiprina Viņa vārdi: "Es celšu savu draudzi." Viņš ir tas, kurš aicina, dod redzējumu, sūta, dod visu nepieciešamo un veido uzticīgu cilvēku grupu, lai īstenotu Viņa mērķi savā pilsētā vai ciemā.

Tāpēc ejiet (Misija)

Būt draudžu dibinātājam nozīmē paturēt centrā Dieva misiju. Draudžu dibināšana ir misija. Ja draudze neaizsniedz jaunus cilvēkus, pēc 3-5 gadiem tā būs tā pati grupa kā iesākumā.

Būt draudžu dibinātājam nozīmē paturēt centrā Dieva misiju. Draudžu dibināšana ir misija. Ja draudze neaizsniedz jaunus cilvēkus, pēc 3-5 gadiem tā būs tā pati grupa kā iesākumā. Daudzas jaunās draudzes ir palikušas skaitliski nelielas, introvertas grupas, kuras vairs nedomā par tiem, kas ir pazuduši. Draudžu dibināšana nozīmē sēt Labo vēsti kādā ģeogrāfiskā vietā, kultūrā vai etniskā grupā ar mērķi aizniegt vēl neuzrunātos cilvēkus ar evaņģēliju un ietekmēt sabiedrību visapkārt.

Dariet par mācekļiem (Māceklība)

Jēzus meklē pazudušos, jo vēlas, lai viņi kļūst par Jēzus sekotājiem. Viņš pavairo sekotājus, darbiniekus un mācekļus. Šis ir izaicinājums visām draudzēm, bet īpaši tiem no mums, kuri darbojas jaunu draudžu dibināšanā.

Jēzus meklē pazudušos, jo vēlas, lai viņi kļūst par Jēzus sekotājiem. Viņš pavairo sekotājus, darbiniekus un mācekļus. Šis ir izaicinājums visām draudzēm, bet īpaši tiem no mums, kuri darbojas jaunu draudžu dibināšanā. Visa izaugsme ilgtermiņā ir atkarīga no māceklības kultūras izveide. Ja jauni cilvēki nekļūst par Jēzus Kristus sekotājiem, draudze neaugs un būs tā pati grupa, ar kuru iesākāt pirms 3-5 gadiem.

Redziet, Es esmu ar jums (Mobilitāte)

Redziet, esmu ar jums līdz laika beigām. Otrā pavēle Lielajā uzdevumā ir redzēt. Redzēt Jēzu. Viņš ir mūsu misijas centrā, mūsu drošība, cerība un iespēja. Viņam ir mērķis šai pasaulei - lai tā tiek piepildīta ar zināšanām par Viņu.

Redziet, esmu ar jums līdz laika beigām. Otrā pavēle Lielajā uzdevumā ir redzēt. Redzēt Jēzu. Viņš ir mūsu misijas centrā, mūsu drošība, cerība un iespēja. Viņam ir mērķis šai pasaulei - lai tā tiek piepildīta ar zināšanām par Viņu. Viņš ir kopā ar mums un personīgi iesaistīts tajā, ko solīja darīt ar mūsu palīdzību - celt savu draudzi. Viņš vēlas, lai Viņa ietekme tiek pavairota šajā pasaulē. Mēs ticam, ka tas var notikt Eiropā un lūdzam, lai no jauna notiek pavairoties spējīgu draudžu dibnāšanas kustība. Visas komandas, kas piedalās M4 tiek izaicinātas plānot un gatavoties, lai tagad dibinātā draudze spētu pavairoties 3-5 gadu laikā. Tādējādi vienkārša draudžu dibināšana pārvērstos par pavairoties spējīgu kustību.

CZ

EE

FR

LV

PL

NO

RO

ES

CH

SE

RU

UA

GB

FI

Ja vēlaties saņemt informāciju par pasākumiem

Pierakstieties, lai saņemtu mūsu informatīvo vēstuli.

E-studijas

Draudžu dibināšana ir sarežģīts un laikietilpīgs darbs. Apmācībai jānotiek visu laiku; tai ir jābūt elastīgai un pārvietojamai. M4 lieto Growdly.com kā e-apmācības platformu, kas ir īpaši veidota, lai stirpinātu jauno draudžu dibinātājus un viņu komandas pirmo divu gadu laikā, kad viņi sāk jaunas draudzes dibināšanas procesu. Izpētiet šo apmācību šodien Growdly.com

Vēlaties uzzināt vairāk?

M4 vienmēr vēlas strādāt ar dedzības pilniem vadītājiem visās Eiropas valstīs. Ja tas, ko uzzinājāt šajā lapā, jūs ir ieinteresējis un var būt noderīgs draudžu dibināšanas darbam jūsu valstī, lūdzu, sazinieties ar mums šeit. Mēs varam piedāvāt tādus resursus kā apmācību materiāls un video, kā arī konsultācijas, lai draudžu dibināšana kļūtu par realitāti jūsu valstī.

FOLLOW US