Vērtibas

Vērtības, kas virza un raksturo mūs, lai īstenotu vīziju par pavairoties spējīgām draudzēm Eiropā ir.

Kristo centrisks un balstīts Bībelē

Mēs ticam, ka draudžu dibināšana ir Dieva iniciatīva un Kristus ir tas, kas ceļ Savu draudzi.

Mēs ticam, ka draudžu dibināšana ir Dieva iniciatīva un Kristus ir tas, kas ceļ Savu draudzi.
Tādēļ Bībeles autoritāte ir svarīga, veidojot M4 saturu un vēsti. Mēs ticam, ka draudžu dibināšana notiek pastāvīgi lūdzot, slavējot un darot citus par Jēzus Kristus mācekļiem. Mēs arī ticam, ka piedzīvot Dieva klātbūtni un darbību mūsu dzīvē un kalpošanā ir daudz svarīgāk par stratēģijām, plāniem un metodēm, tādēļ ir svarīgi, ka mēs radam vidi, kurā Svētais Gars var runāt uz mums, gan draudžu dibinātāju izvērtēšanā, gan M4 apmācībā, gan mentorēšanā, gan jaunas draudzes veidošanā.

FOLLOW US