Týmový proces M4

Co M4 nabízí?

M4 nabízí nejen vyučování lidí z praxe, ale i jedinečné prostředí pro zakladatele a jejich týmy, které je provede procesem zakládání v prvních 2-3 letech a klíčovými otázkami, které tuto fázi zakládání provází. Koučink, poskytovaný zkušenými zakladateli a vedoucími, pomáhá týmům přeměnit jejich sny ve skutečnost. Obsah vyučování M4 je výsledkem 30 let zkušeností zakládání sborů v evropském kontextu a je formován okolo následujících čtyř témat: Pán (Master), Misijní poslání (Mission), Multiplikace a Hnutí (Movement).

M4 také vychází z ABC zakládání sborů: Assessment (Identifikaci a hodnocení zakladatelů), Basic Training (Školení) a Coaching (Koučinku).

Identifikace a hodnocení zakladatelů (Assessment)

V M4 věříme, že pro založení zdravého sboru je klíčové identifikovat správné a Bohem povolané zakladatele. Zároveň, pokud je zakladatel ženatý/vdaná, potřebuje podporu své manželky/manžela. Před začátkem každého školícího cyklu M4 proto zveme každého vedoucího týmu s jeho manželkou/manželem na hodnotící rozhovor (Assessment), který jim může dát zpětnou vazbu na 13 pro zakládání sborů klíčových oblastí. Zpráva z tohoto rozhovoru pomáhá zakladatelům lépe pochopit své slabé a silné stránky a výzvy, kterým může potenciálně čelit při zakládání sboru, do něhož byl povolán. Samotný rozhovor se zaměřujeme na 4 oblasti – povolání, charakter, schopnosti a “chemii”. Na základě tohoto rozhovoru obdrží každý zakladatel sboru zprávu a sadu doporučení. Zde můžete vyplnit online dotazník, který formou sebehodnocení předchází samotnému rozhovoru:

Koučink

Zakládání sborů v ČR není lehká práce. Každý tým a jeho vedoucí proto mají v M4 svého kouče, který je doprovází a pomáhá jim během celého procesu formou pravidelných setkání a rozhovorů. Koučové pomáhají zakladatelům v jejich osobním rozvoji i ve výzvách, které přináší jejich konkrétní projekt založení nového sboru. Koučové pomáhají týmům v naplňování jejich akčních plánů a poskytují jim zpětnou vazbu, inspiraci a vykazatelnost. Koučink pomáhá zvýšit efektivitu zakládání sborů více než jakýkoliv jiný aspekt.

Learning community – aneb učíme se trochu jinak

Pojmem „Learning community“ v rámci M4 rozumíme sérii interaktivních víkendových setkání, kde se zakladatelské týmy skrze kvalitní podněty od řečníků z praxe, relevantní moderované rozhovory, práci ve skupinách a vzájemnou inspiraci mohou zaměřit na pro ně nejpodstatnější témata a priority pro další období. Všichni jsme zároveň učitelé i studenti, každý má možnost hledat řešení a odpovědi, které sedí do jeho situace, ale také se inspirovat různými modely. Frontální vyučování je doplněno vícesměrným učením, ale také vzájemnými modlitbami a časem pro naslouchání Bohu.

Online část Týmového procesu M4

Online část tréninku se skládá z přibližně 80 výukových lekcí a rozhovorů se zkušenými zakladateli sborů z evropského prostředí na relevantní témata týkající se zakládání sborů. Jak každý účastník prochází kurzem, může se zamyslet nad vlastními poznatky a také nad tím, jak by se mohly uplatnit v jeho kontextu. Kurz je doplněn Deníkem s individuálními a týmovými úkoly. Ten poskytuje prostor pro zaznamenání osobních reflexí a slouží jako nástroj duchovní formace.