M4 Team prosess

Ny Teamprosess September 2023

Teamprosessen tilbyr en samling i halvåret over to år, der teamet får jobbet sammen og setter retning for plantingen. I tillegg får du undervisning på video som er enkelt å finne via vår journal som alle deltakerne får utdelt. Teamene har en egen mentor som følger dem opp.

 

Oppstarts helg: 23-24 September 2023

Sted: UiO Grimerud

 

Pris: Påmelding pr. deltaker for hele prisessen koster 1600 kroner for de første fem medlemmene. Deretter halv pris pr. deltaker. Dette inkluderer: undervisning, manual, tilgjengelighet til e-læringsplattform med all undervisning. I tillegg kommer kost og losji pr. deltaker for hver samling. Prisen vil ligge på ca. 1500 kroner pr. person pr. samling.

 

Er du interessert eller har spørsmål? Send oss en mail: jarleif@m4norge.no

Oversikt

M4 Team prosess er en toårig opplæring som har mål om å hjelpe kirkeplanteren og teamet hans til å lykkes i de første årene med kirkeplanting. Å lykkes vil si at kirkeplanting-teamet er forberedt på å starte en sunn reproduserende kirke som ærer Gud og påvirker samfunnet etter de har fullført opplæringen. Opplæringen er bygget på fire sannheter som er hentet fra misjonsbefalingen i Matteus 28:18-20: “Master, Mission, Multiplication and Movement”.

Det er fire viktige elementer som bidrar til suksessen til M4 Team prosess: avklaring, mentoring, tilrettelegging og digital læring.

Avklaring

M4 Team prosessen begynner med at kirkeplanteren gjennomgår en omstendelig vurderingsprosess. Dette er ikke en bestått/ikke bestått avklaring, snarere gir den ærlige og detaljerte tilbakemeldinger til kirkeplanteren om deres erfaring på fire hovedområder: kall, karakter, kjemi og kompetanse.

Avklaringsprosessen består av en egenvurdering og et vurderings intervju ledet av et dyktig team. Til slutt blir en sammendragsrapport med intervjuerne sine viktigste observasjoner og anbefalinger presentert for kirkeplanteren. Disse funnene kan gi et godt utgangspunkt for mentoring.

Mentoring

M4 Mentoring er et en-til-en-forhold mellom kirkeplanteren og coachen for å hjelpe kirkeplanteren og teamet deres å flytte fra hvor de er til hvor de tror Gud vil at de skal være ved å følge Den Hellige Ånds ledelse til å gjøre dem mer Kristuslignende.

Trenerens rolle er å trekke frem det Den Hellige ånd har lagt ned og hjelpe kirkeplanteren og teamet deres til å være lydige mot det Gud sier til dem. Treneren søker å hjelpe kirkeplanteren til å være den mest effektive lederen samtidig som han hjelper til med å gjøre prosjektet for kirkeplanting så effektivt som mulig.

Tilrettelegging

En av hovedkomponentene i M4 Team prosessen er felleskapet ved læringen. Et læringsfellesskap er en samarbeidsprosess der nøkkelpersoner har de beste samtalene rundt de viktigste temaene som vil gi de ønskede resultatene.

Tilretteleggeren er personen som sørger for at denne prosessen starter godt, flyter jevnt og ender med at hvert lag har en klar handlingsplan for hva de skal gjøre de neste 6 månedene.

Digital læring

Det digitale læringskurset består av omtrent 80 undervisning samlinger og intervjuer med erfarne kirkeplantere fra europeisk kontekst om relevante emner for kirkeplanting. Når hver deltaker går gjennom kurset, kan de reflektere over sin egen læring og hvordan det kan gjelde for deres kontekst. Kurset suppleres med en journal med dynamiske individuelle- og teamøvelser. Det gir plass til å skrive ned personlige refleksjoner og fungerer som et åndelig formasjons verktøy.