Skip to content

M4 Team prosess

Oversikt

M4 Team prosess er en toårig opplæring som har mål om å hjelpe kirkeplanteren og teamet hans til å lykkes i de første årene med kirkeplanting. Å lykkes vil si at kirkeplanting-teamet er forberedt på å starte en sunn reproduserende kirke som ærer Gud og påvirker samfunnet etter de har fullført opplæringen. Opplæringen er bygget på fire sannheter som er hentet fra misjonsbefalingen i Matteus 28:18-20: Mester, misjon, multiplikasjon og bevegelse.

Det er fire viktige elementer som bidrar til suksessen til M4 Team prosess: evaluering, coaching, tilrettelegging og digital læring.

Evaluering

M4 Team prosessen begynner med at kirkeplanteren gjennomgår en omstendelig vurderingsprosess. Dette er ikke en bestått/ikke bestått evaluering, snarere gir den ærlige og detaljerte tilbakemeldinger til kirkeplanteren om deres erfaring på fire hovedområder: kall, karakter, kjemi og kompetanse.

Vurderingsprosessen består av en egenvurdering og et vurderings intervju ledet av et dyktig team. Til slutt blir en sammendragsrapport med intervjuerne sine viktigste observasjoner og anbefalinger presentert for kirkeplanteren. Disse funnene kan gi et godt utgangspunkt for coaching.

Coaching

M4 Coaching er et en-til-en-forhold mellom kirkeplanteren og coachen for å hjelpe kirkeplanteren og teamet deres å flytte fra hvor de er til hvor de tror Gud vil at de skal være ved å følge Den Hellige Ånds ledelse til å gjøre dem mer Kristuslignende.

Trenerens rolle er å trekke frem det Den Hellige ånd har lagt ned og hjelpe kirkeplanteren og teamet deres til å være lydige mot det Gud sier til dem. Treneren søker å hjelpe kirkeplanteren til å være den mest effektive lederen samtidig som han hjelper til med å gjøre prosjektet for kirkeplanting så effektivt som mulig.

Tilrettelegging

Teamwork-and-Startup-illustration

En av hovedkomponentene i M4 Team prosessen er felleskapet ved læringen. Et læringsfellesskap er en samarbeidsprosess der nøkkelpersoner har de beste samtalene rundt de viktigste temaene som vil gi de ønskede resultatene.

Tilretteleggeren er personen som sørger for at denne prosessen starter godt, flyter jevnt og ender med at hvert lag har en klar handlingsplan for hva de skal gjøre de neste 6 månedene.

Digital læring

Det digitale læringskurset består av omtrent 80 undervisning samlinger og intervjuer med erfarne kirkeplantere fra europeisk kontekst om relevante emner for kirkeplanting. Når hver deltaker går gjennom kurset, kan de reflektere over sin egen læring og hvordan det kan gjelde for deres kontekst. Kurset suppleres med en journal med dynamiske individuelle- og teamøvelser. Det gir plass til å skrive ned personlige refleksjoner og fungerer som et åndelig formasjons verktøy.
Online Course

Kontakt oss

Hvis du er interessert i å vite mer om M4?

Har du et team som ønsker å bli en del av neste M4-prosess, ta kontakt med:
John Torjus Eriksen, 990 45 506‬, jteriksen@gmail.com.

Eller er du interessert i M4 Ready, ta kontakt med:
Daniel Sæbjørnsen, 404 58 473, daniel.sabjornsen@gmail.com.

Invalid Email