Verdier

Disse verdiene definerer og styrer oss

mot visjonen om å tenne en multipliserende menighetsplantingsbevegelse i Europa.

Kristussentrert og Bibelbasert

Vi tror at menighetsplanting er Guds initiativ og at det er Kristus selv som bygger sin kirke

Vi tror at menighetsplanting er Guds initiativ og at det er Kristus selv som bygger sin kirke. Derfor er Bibelens autoritet viktig for innholdet og budskapet i M4. Vi tror at menighetsplanting må skje gjennom bønn, tilbedelse og disippelskap til Jesus Kristus. Vi tror også at Guds nærvær og handling i våre liv er viktigere enn strategier, planer og metoder. Vi må derfor gi Den hellige ånd rom for å tale og oss selv tid til å lytte til Ham først, både når det gjelder avklaringssamtalene, M4 treningen, coachingen og menighetsplantingen.

Guds rike-mentalitet

Vi tror at Guds fullendte visdom er skjult til stede i hele Kristi kropp - Hans kirke på jorden.

Vi tror at Guds fullendte visdom er skjult til stede i hele Kristi kropp - Hans kirke på jorden. Vi søker derfor åndelig enhet og samarbeid hvor enn det er mulig og vi er åpne for å jobbe med folk utenfor våre egne kirkesamfunn, folk som har ulike modeller for planting eller folk med bakrunn som er veldig ulik vår egen.

Misjonale

Vi tror at slik Gud sendte Kristus er vi også sendt til å elske mennesker og dele våre liv med dem og å vitne om Jesus.

Vi tror at slik Gud sendte Kristus er vi også sendt til å elske mennesker og dele våre liv med dem og å vitne om Jesus.Vi ønsker å nå flere mennesker med evangeliet om Jesus Kristus.

Vi ønsker bevegelse

Vi ønsker å praktisere menighetsplanting på en måte som tillater at Gud starter en bevegelse som skjer langt ut over vår egen kapasitet - en bevegelse av sunne og reproduserende menigheter.

Vi ønsker å praktisere menighetsplanting på en måte som tillater at Gud starter en bevegelse som skjer langt ut over vår egen kapasitet - en bevegelse av sunne og reproduserende menigheter.

Relasjoner først

Vi forstår at Gud ønsker at vi prioriterer relasjoner til mennesker framfor alt. Vi ønsker å leve på en måte som verdsetter relasjoner høyt.

Vi forstår at Gud ønsker at vi prioriterer relasjoner til mennesker framfor alt. Vi ønsker å leve på en måte som verdsetter relasjoner høyt. Vårt mål er å utvikle langsiktige, likeverdige relasjoner med ledere, team, coacher, kirkesamfunn og strategiske partnere og andre som vi jobber med. Vi tror også at det er både mulig og godt for oss å ha det gøy og hyggelig i arbeidet vårt.

Teamarbeid

Vi tror at det tar et "helt arbeidslag" for å plante en menighet. Teamarbeid er viktig gjennom hele M4 prosessens reise og er en nøkkel for effektiv menighetsplanting

Vi tror at det tar et "helt arbeidslag" for å plante en menighet. Teamarbeid er viktig gjennom hele M4 prosessens reise og er en nøkkel for effektiv menighetsplanting

Læring og vekst

Vi tror at Guds visdom blir synlig når vi lytter til hverandre gjennom gjensidig læring.

Vi tror at Guds visdom blir synlig når vi lytter til hverandre gjennom gjensidig læring. Vi forventer at folk ikke bare lytter, men HANDLER og iverksetter det de har lært. Vi forventer at teamene vokser og at de har en modig pioneerånd.

Forandring og forbedring

Hvis dette er Guds rikes arbeid må det utføres på en utmerket måte. Vi vil motstå fristelsen som ligger i å tro vi har nådd målet, for det vil alltid finnes bedre måter å tjene og utføre Guds hensikter på.

Hvis dette er Guds rikes arbeid må det utføres på en utmerket måte. Vi vil motstå fristelsen som ligger i å tro vi har nådd målet, for det vil alltid finnes bedre måter å tjene og utføre Guds hensikter på. Vi vil lytte til synspunkter fra andre ledere. Deres tilbakemeldinger vil hjelpe oss i å forme forandringene vi gjøre for å forbedre våre tjenester til dem. Når vi gjør feil så vil vi ta ansvar, lære av dem og ut fra det forbedre oss. Det er ingen skam å gjøre en feil, men å unnlate å rette opp og å lære av det er ikke et akseptabelt alternativ.

FOLLOW US